Olympic

- Mobile and flexible!
A futurist and streamlined modular series with an exceptional extent of flexibility. The units can be combined indefinitely and are easy to link and to separate.
They are mounted on castors and at the same time easily moved; and one person can easily push a linked chain into a new formation: snake, internal or external circles, curves, linear rows. The individual unit rotates infinitely about its own axis.
The series includes: Chair module with back, footrest, connection (with or without table top) and pouf. The pouf can, with a table top/tray, also act as a table.

En futuristisk og strømlinet modulserie med en exceptionel grad af fleksibilitet. Modulerne kan kobles uendeligt, og kobles og adskilles let.
Modulerne er monteret med hjul og samtidig bevægelige i forhold til hinanden; og en enkelt person kan uden problemer skubbe en sammenkoblet række til en ny formation: slange, ind- eller udvendige cirkler, buer, lineære forløb. Det enkelte modul drejer ubegrænset om egen akse.
Serien består af: Stolemodul med ryg, fodhviler, koblingsmodul (med eller uden bordplade) samt puf. Puffen kan med bordplade/bakke tillige fungere som bord.

Download area

Here you can download 3D drawings from within Fusion 360 and photos from archive.

Photo Archive Olympic Drawing Archive Olympic